Pumpa både vatten och gödsel med pump och slang från Astimac

Astimac har både kunskapen och erfarenheten att hjälpa dig beräkna hur du ska pumpa både gödsel /vatten långa sträckor genom tryckslang!

Vi har gjort beräkningar för dessa system i över 30 år, vi vet hur du ska få det att fungera under lång tid.

Med en sommar som denna och den svåra torkan får vi fler och fler förfrågningar angående att använda matarslangsystem både för bevattning och för att pumpa gödsel.
Ring oss idag!
0171-105460Med anledning av bränderna i bland annat Ljusdal har vi även varit kontakt med myndigheter för att erbjuda utrustning för släckningsarbete med 6″ slangar och dimensionerade kraftfulla pumpar för att klara att pumpa 150 000 – 200 000 liter per timme.

Vi har leverantörer med erfarenheter av bränder i bland annat Canada Saskatchewan.
Där en bonde tillika deltidsbrandman kom på iden att använda sitt matarslangsystem.

“This system provides a never-ending supply of water,”

Pdf Broschyr “Saskatchewan has recently introduced a new defense against the threat of forest fire on property and timber, as well as an effective way to extinguish troublesome peat bog fires. The system is based upon laying out long lengths of six-inch, flexible feeder hose directly in the path of an oncoming fire. The hose is wrapped on reels and transported from one location to another using the hose reel transportation system.”
By Tony Kryzanowski

Läs mer om pumparna här
Läs mer om slang här

Mer information om att pumpar gödsel långt kan du hitta här

Möt vår robusta dränkbara pump G206

En rejäl pump i litet format G206

Dränkbar Urinpump Lakvattenpump G206 i gjutgärn
– klarar partiklar av storleken 30 mm
– 9000 liter/timme vid 4 m uppfordringshöjd
– friströmshjul
– 0,5 kW
– anslutning R11/4”
– vikt 14 kg
– gjord helt i gjutjärn
Liten rejäl dränkbar pump som klarar pumpa höga vattenmängder under lång tid.
Den lilla effektiva urinpumpen för pumpning av grundvatten, urin eller andra vätskor som innehåller slam eller partiklar.
För att ge dig en pump som håller längre är pumpen gjord helt och hållet i gjutjärn.
Friströmshjul och den klarar partiklar på 30 mm.
Trots det lilla formatet är G206 byggd med ”torr” motor och dubbla tätningar precis som en ”stor” pump.
Behöver du något som pumpar mer vattenmängd på kortare tid kolla in G271 eller vår unika pump AGRO G272 med skärande funktion.

Ring oss 0171-105460

Urinpump G206

Specialister på gödselpumpar!

Astimac- pumpteknik för lantbruk
Specialister på gödselpumpar!

I över 35 år har vi specialiserat oss på pumpar, pumpteknik, gödselhantering beräkning av tryckledningar tillsammans med ett urval av pumpar som är noga utvalda efter kvalitet och prestanda.
Alla våra produkter är testade och kommer med dokumentation.
Vi levererar endast produkter som vi tror på och som vi vet fungerar i längden!

Effektivisera och rationalisera din gödselhantering till det maximala. Vi har endast gödselpumpar av högsta kvalitet och prestanda för att vi ska på bästa och mest hållbara sätt möta lantbrukets behov och utmaningar. Det är en gödselpump som funkar!
Läs mer om vår gödselpumpar här>>

Välkommen !

Astimac hela vägen hem

Astimac – Kvalitet som håller i längden

Planering

Kalkylering/Dimensionering

Försäljning

Gödselhantering oavsett område, är något som bara ska fungera.
Därför är det viktigt att planera hur anläggningen kommer användas bland annat antalet djur, vilken typ av djur, strö och foderförbrukning, placering av samlingsbehållare = vilken typ/mängd gödsel blir det som ska hanteras.
Allt detta för att kunna kalkylera/beräkna vilken typ av pump/omrörare och ledningar anläggningen kommer att behöva för en långsiktigt hållbar hantering.
Inom såväl lantbruk som industri
Vi vill maximera ditt köp, för att göra detta behöver vi alltid beräkna och dimensionera de individuella förutsättningar på Gården.
Varje anläggning är unik i sin utformning och utmaning för optimal hantering. Vi tar alltid hänsyn till de förutsättningar som finns på gården så att exempelvis pump och ledning är kalkylerade för högsta ge högsta effekt.

Vårt produktutbud är noga utvalt för att uppnå högsta prestanda och standard
Efter att vi har kalkylerat och beräknat vad som skulle kunna tänkas fungera utifrån angivna förutsättningar, använder vi oss endast av utvalda kvalitetsprodukter. Pumpar, Omrörare och Separatorer med anpassade styrningssystem för att göra din vardag hållbar och enkel.


Pump-urinpump med skärande funktion för dagvatten

Julen står för dörren

Kära kunder och besökare

Nu är julen nära, hoppas ni får fira med nära och kära.
Kontoret kommer att ta några dagar ledigt 23-27/12
Sen är vi tillbaka för slutklämmen på detta år!

Skulle det ändå vara något brådskande finns vi närmast på mejlen.

Vi önskar er alla en riktigt
God och Fridfull Jul


Planering inför kommande säsong

Vi har många förfrågningar på pumpar och omrörare för gödselbrunnar just nu.
Det är fantastiskt kul!
Vi är specialiserade på just beräkning och kalkylering av pumpar, pumpledningar SUMA Z6 omrörare i pumpbrunn- svämtäcket till flytgödselomrörning placering och planering för omrörningen, som inte alltid är helt självklart.
Placering och genomtänk ide om hur pumpen ska användas är viktigt, detta kan vara avgörande för att maximera pumpen och omrörarens beräknade kapacitet i anläggningen.
Lika viktigt som vilken pump och omrörare som är optimal för ändamålet är ledningarna.
Vi rekommenderar alltid att man använder tryckrör för pumpning av gödsel.
Tryckrören är avsedda för höga tryck som skapas när det ska pumpas såväl korta

som långa sträckor.
När du ringer till oss kommer vi att fråga exempelvis, hur mycket djur du har, vad du fodrar med -kort eller långhalmigt strå, vad står djuren på för strö, vad för typ av nackbom har foderbordet- detta spelar roll i hur mycket foder som eventuellt dras ut i gödselrännan, osv. Allt detta har stor betydelse i hur mycket pumpen skall gå, om det behövs en omrörare för hjälpa till med sönderdelningen till flytgödsel etc.

Vi har prestanda och dokumentation på alla våra produkter, just för att vi tar på störta allvar att Du som kund ska få den mest effektiva och lönsamma lösningen för din investering.

Men därför är det även viktigt att man bär i åtanke om någonting skulle ha förändrats i förutsättningarna på gården, kanske har du utökat antalet djur, bytt foder eller strö, eller avståndet har förändrats till samlingsbehållaren, eller andra åtgärder som kan ändra förutsättningen för pumpens funktion och optimering.
Ofta är det inte stora justering eller förändringar som behöver göras, men det kan vara väl värt den tidsinvesteringen från början.

Vi önskar dig varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med Vänliga Hälsningar
Vi på Astimac

Nu är vi på gång igen!

Hej Besökare och Kund

Efter en turbulent tid har vi nu lyckats lösa mejlserver problemen och vi kan visa bilder igen!

Den senaste tiden har vi fått många förfrågningar på gödselpumpar och mindre urinpumpar.
Nu när korna ska in från betet och gödselhanteringen och lagring behöver fungera.
Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med vad just din gård behöver för gödselpump, eller kanske vill du effektivisera och separera gödseln
Här nedan finner du några länkar till produkter.
Kontakt är 0171105460
Eller mobil 0705811007
hans @ astimac . se

Gödselpumpar
Urinpumpar 
Separatorer

Gödselomrörare

29sep/17

Serverproblem

Hej Alla Kunder och Besökare! Vi har stora problem med vår server och internetuppkoppling. Dessvärre får vi INGA mejl och kan heller ej skicka några mejl, detta gör även att vår telefonväxelRead More…

Pumpa Gödseln!

Ta genvägen istället för senvägen-
Pumpa Gödseln!

Att istället för att köra med traktor och gödseltunna, pumpa gödseln kortaste sträckan ligger oss varmt om hjärtat.
Genom att vi har vidareutvecklat produkter, metoder och
teknik för pumptransport av flytgödsel kan du som
lantbrukare spara både tid, pengar och miljö.
Flera gårdar i Sverige har tjänat in investeringen redan
första året bara i transportkostnader.
I takt med att djurbesättningar blir större, ökar transportavstånden
för foder och flytgödsel

Därmed rakar
också transportkostnaderna snabbt i höjden.
Samtidigt ökar kraven på hållbart jordbruk för bland
annat reducering av koldioxidutsläpp och mindre markpackning.
Behoven av optimalt utnyttjande av kvävet
ökar, liksom behovet till spridning vid optimal tidpunkt.
Lösningen är att rätt utnyttja modern pumpteknik.
Det spar tid, pengar och miljö samtidigt som du skapar
bättre hygien på och kring gården.
2 km utlagd slang för pumpning
Idag går det att pumpa flytgödsel upp till 3 km i rörledningar
ut till spridningsområdet istället för att använda
långa och allt dyrare traktortransporter med tankvagn.
När du utvecklar, bygger nytt eller förändrar befintligt
system med pumpning är det rätt tillfälle att bygga
in de stora besparingar som pumptransporter av flytgödsel
ger. Då uppnår du också flera av de långsiktiga effekter
som eftersträvas inom dagens jordbruk.
Gödselpumpar för att pumpa gödsel
Matarslangsystem

Vi tror på svenskt lantbruk!

När jag för mer än 30 år sedan började jobba med pumpteknik
för lantbruk, hade flytgödseltekniken på allvar
börjat slå igenom i Sverige.
Jag blev fascinerad av kretsloppstanken och möjligheterna
att med modern teknik sprida det guld som finns i
stallgödsel.
Jag lärde mig snabbt att det inte bara handlar om
bästa tänkbara pump till lägsta möjliga pris.
Modern pumpteknik öppnade ju upp för helt nya
möjligheter att transportera och sprida stallgödsel. Att
utveckla den tekniken blev vår inriktning och mission
när jag startade företaget Astimac.
Varje pumpinstallation för flytgödsel är på något sätt
unik. Varje gård måste ta hänsyn till sina speciella förutsättningar,
sina problem och sina möjligheter. Det
bekräftas av att vi nästan alltid, tillsammans med våra
kunder, hittar oväntade lösningar för en bättre, miljövänligare
och mer kostnadseffektiv gödselhantering.
Det har lett till att vi idag är en ledande leverantör av
både egna och andras produkter inom pumpteknik för
lantbruk. Stort som smått.
Hans-Gösta Jönsson, vd

AGRO- liten på jorden men stor i funktionen!

AGRO G272 är vår bästsäljare – med unik skärande funktion!Agro G272 i dagvattenbrunn
AGRO är en unik pump på många sätt. Den är utvecklad av Astimac i sammarbete med Faggiolati pumps.
Hans Gösta Jönsson utvecklade denna pump efter att han såg att det fanns ett starkt behov av en skärande pump i mindre format som klarar de tuffa förhållanden och utmaningar, bla smutsigt vatten och urin med rester av foder strö halm ensilage gödselvatten, som lantbruket och industrin har.
Urinpumpen har en den unika skärande funktionen, den är konstruerad som en gödselpump, men på grund av sin storlek ämnad för just pumpning av Urin- Press- och Lakvatten, spolvatten från exempelvis fastgödselhantering eller samlingsfålla där halm och foderrester förekommer, eller som invallningspump
Klarar att avvattna cirka 8-10 hektar mark.

Levereras med 10 m kabel monterat kontaktormotorskydd och nivåvippa
Fritt kulgenomlopp 25 mm, anslutning R2”
2,4 kW 780 l/min vid 4 m uppfordringshöjd

Vikt 36 kg

 

Exempel på kunder som använder AGRO G272 
Hammersta Gård

Anders Karlsson – Veckholm
Värmekraftverk Nybro Värmecentral – länspumpning (rensskärande egenskaperna)
Värmekraftverk Härjeåns energi – länspumping (för de rensskärande egenskaperna)

Hammersta gård dagvattenbrunn
Läs mer