Hydro

Hydro kopplingen kräver inga verktyg!
Enkelt i fält att bara öppna låset, montera ny slang med koppling, montera låset- Klart!
Hydro kopplingar har kortare bygglängd och är mer skonsam mot slangen. På slangen monteras kopplingen enkelt med en tredelad klämring.
En stor fördel med HSG kopplingar är att anslutningsdimensionen på kopplingen är densamma för alla slang dimensioner. Kopplingen är könlös det vill säga att en mindre slangdimension enkelt kan kopplas ihop med en grövre och vise versa.
Material: Aluminium

Storz

STORZ Snabbkopplingar i aluminium är lätta korrosionsbeständiga produkter till rör och slang för transportering och pumpning av flygödsel urin, avloppsvatten och slam. Alla kopplingar av samma dimension passar mot varandra.
Storz kopplingar är könlösa med kort slangstolpe vilket gör att man inte behöver hålla reda på rätt slangända. För övergå från en dimension till en annan krävs ett mellanstycke.
Material: Aluminium

Bauer

Bauer Slangkoppling i varmgalvarniserat stål med bästsa kvalitet och hållbarhet.
Bauerkoppling producerade av varmgalvaniserade stål, ett korrosionsbeständigt material för bästa kvalitet och hållbarheten.
De är slitstarka och slagtåliga kopplingar till rör och slang för gödseltransporter eller pumpning av flytgödsel urin, avloppsvatten och slam
Material: Varmgalvaniserat stål

Camlock

Tillverkas i polypropylen och är kemiskt resistenta.
Med hjälp av reduceringsnippel kan kopplingarna anpassas till andra dimensioner.
Kopplingarna finns som han- och hondelar, med utvändig och invändig gänga och slanganslutning.
Dessa kopplingar används för anslutningar till rör och pumpar.
Arbetstemperatur: 80 grader
Material: PP