Åva Gård – Automatiserad gödselhantering

Ägare: Stockholm Stad
Arrendateror: Fredrik Segerberg
Antal kor: 70 st
Ny pumpbrunn & samlingsbehållare
Pumpbrunn: 60 m3
Samlingsbehållare: 3000 m3
Nivåskillnad H geod. 12m
Ledningslängd 320 m

Levererade produkter

  • Ledning: 320 m
  • Pump: 22 kW
  • Omrörare: 7,5 kW
  • Styrning: Helautomatisk

Astimac levererade en gödselpumplösning till Åva gård i början av 2015 med full automation. Åva Gård ligger inom Tyresta nationalpark och nära liggande vattendrag för fiskeodling. Förutsättningarna ställde krav på täta ledningar och problemfri hantering av flytgödseln. Astimac anlitades för att vi kunde erbjuda en kompetent och grundligt dimensionerad lösning med dokumenterade underlag som uppfyllde krav på funktion och säkerhet.
Astimac levererade en helhetslösning med gödselpump, omrörare, rör och styrning. Start och stop av omröraren och gödselpumpen regleras av nivån i pumpbrunnen helautomatiskt och töms utan uppsyn eller övrigt arbete.

Ring oss om du behöver råd om vad just Du behöver för pump
0171-10 54 60
Mejla: hans@astimac.se