Ferrari FRTC Distanspump

När det gäller att pressa ner produktionskostnaderna ligger en av lantbrukets största möjligheter till rationalisering i pumptransporter av gödsel och slam.
Du tjänar pengar på att pumpa gödseln fågelvägen, istället för att köra omvägen med traktor och tankvagn.
Astimac Distanspumpar är utvalda för deras höga prastand och standard anpassade för pumpning och direktspridning av gödsel flytgödsel, rötrester och avloppsvatten på långa avstånd.
Distanspumparna är speciellt utvecklade för att pumpa långa sträckor och för att i samband med det koppla på ett släpslangsystem för långa och korta transportsträckor, direktspridning och pumpning av flytgödsel och rötrester till biogasanläggning och slam från anläggningar.
Läs mer om FRTC här