Distanspumpar

När det gäller att pressa ner produktionskostnaderna ligger en av lantbrukets största möjligheter till rationalisering i pumptransporter av gödsel och slam.
Du tjänar pengar på att pumpa gödseln fågelvägen, istället för att köra omvägen med traktor och tankvagn.
Astimac Distanspumpar är utvalda för deras höga prastand och standard anpassade för pumpning och direktspridning av gödsel flytgödsel, rötrester och avloppsvatten på långa avstånd.
Distanspumparna är speciellt utvecklade för att pumpa långa sträckor och för att i samband med det koppla på ett släpslangsystem för långa och korta transportsträckor, direktspridning och pumpning av flytgödsel och rötrester till biogasanläggning och slam från anläggningar.
Användningsområde Reningsverk/Lantbruk/Industri
• Pumpning av avloppsvatten, rötslam mm
• Pumpa och flytta gödsel upp till 4 km
• Minska transporter på väg markant
• Minskad markpackning
• Minskade CO2 utsläpp – bra miljöval
• Ökar konkurrenskraften i din verksamhet
• Reducerar luktproblem av spill på vägarna
• minskar smittorisken genom färre vägtransporter
Bra-miljöval-JPG
FRT – FRTC

FRTC distanspump för transport av gödsel

Centrifugalpump för pumpning av flytgödsel med max 6 – 7 % TS
Renskärande med kniv i inloppskonen som sönderdelar gödsel, lämpar sig för direktspridning med matarslangsystem och/eller pumpning upp till 3-4 km i ledning eller tryckslang.
Läs mer