AT-dränkbar på gejderrör
AstimacSX10002015
Pump - Urinpump skärande funktion
Avloppsvattenpumpar-utanvat
Gödselpumpar tillverkade för att klara tuffa förhållanden med hög ts halt och/eller långa sträckor.
Astimacs Pumpar är kända för att hålla en mycket hög kvalitet och lång livslängd.
Vi beräknar och kalkylerar fram till rätt pump för just dina behov med hjälp av avstånd, typ av gödsel, mängd, lyfthöjd mm. En noga uträknad investering för att passa till varje enskild gård.
Läs mer
Vi brukar säga att ju längre bort du kan lagra gödseln, desto mer plats har du till djuren runt gården. Pumpar du gödseln i tryckledning till en samlingsbehållare, satellitcontainer eller brunn upp till 4 km bort från gården frigörs utrymme för annat.
Det blir mindre smittorisk med mindre transporter av gödseltunnor på gården, lägre arbetsbörda med våra automatiska styrsystem-en knapptryckning bort, samt lägre transportkostnader. Koppla ihop till vårt direktspridarsystem direkt vid fältkanten och du har ett komplett system. Ring oss idag för info hur Du kan lösa det!
Läs mer
Våra Urin och Lakvattenpumpar är tillverkade för urinbrunnar, uppsammlingsbehållare för dagvatten eller lakvatten från foderplattor/gödselplattor inriktat mot lantbruket där det gärna medföljer en del gödsel och foderrester.
Några av pumparna är utrustade med skärande funktion och stora genomlopp för mindre risk för stockning i inloppet vilket gör att du har mer tid till annat än att passa urinpumpen. Vi levererar både till lantbruk och industri.
Läs mer
Pumpar för både rent och smutsigt vatten med stora genomlopp för mindre stockning och bättre flöde.
Används både i lantbrukets varierade behov samt för industriellt bruk.
De är tillverkade i gjutjärn rostfritt syrafast stål och aluminiumbrons, kanalhjul och virvelhjulsutförande för flöden från 10 l/s -1500 l/s.
Läs mer