Avloppsvattenpumpar för industri och lantbruk

Astimac erbjuder ett heltäckande program med avloppsvattenpumpar för kommunalt och industriellt avloppsvatten. Avloppsvattenpump med gjutjärn rostfritt syrafast stål och aluminiumbrons, kanalhjul och virvelhjulsutförande för flöden från 10 l/s -1500 l/s.
Avloppsvattenpumparna kan användas för
rent och förorenat vatten.
Vortex- virvelströmshjul
Enkanalhjul
Tvåkanalhjul
Tuffa förhållanden där det förekommer slam, träck och hackad halm och för pumpning av grundvatten, avloppsvatten, urin, pressvatten, länspumpning.
Det stora fria genomloppet medger också pumpning av obehandlat avloppsvatten från toaletter.

Läs mer

G272 Virvelhjulspump med enfasmotor och vippa
Virvelhjulspump för pumpning av urin och gödselvatten med grova, fasta
ibland slitande föroreningar.
Friströmshjul för medier som innehåller slitande particklar.
Läs mer
Produktkatalog Faggiolati 2016
Här finner du alla Faggiolatis avloppsvattenpumpar och omrörare.
För priser och ytterligare information kontakta oss direkt.

Läs mer