G272 Avloppsvattenpump

Produktspecifikt

G272-M3V2

G272 Virvelhjulspump med enfasmotor och vippa
Virvelhjulspump för pumpning av urin och gödselvatten med grova, fasta
ibland slitande föroreningar.
Friströmshjul för medier som innehåller slitande partiklar.
Storleken på föroreningar som kan passera genom pumpen bestäms av det fria
genomloppet.

Tekniska data

G272 M3V2 pumpkurva

Tillbehör

– Vippa
– Slanganslutning
– Vinkel

Referens

Uppdateras inom kort

Galleri

PDF Broschyr

Pdf Broschyr