Atimac erbjuder unik styrutrustning för automatiserad gödselhantering anpassad till just den utrustning och förhållanden som finns på din gård.
Ställ in start och stop på omröraren i pumpbrunnen, eller pumpning av flytgödselpumpen från pumpbrunnen till samlingsbehållaren.
Vi producerar utefter dina önskemål!

Läs mer om Åva Gård här