Automatiserat styrsystem SX 9000

Produktspecifikt

Styrning-Åva-Gård
För en automatiserad gödselhantering krävs en styrning.
Astimac har i samarbete med några av de mest framståendFe på marknaden utvecklat ett styrsystem för automatisering av gödselhantering.
Ställ in start och stop på omröraren i pumpbrunnen, eller pumpning av flytgödselpumpen från pumpbrunnen till samlingsbehållaren
Eller bestäm automatisk pumpning från pumpbrunn till Separatorn för ströproduktion och eller växtnäringsseparering.
Vi tar tillsammans med kunden fram de funktioner som ni anser er behöva och sammanför detta med exempelvis pumpar, omrörare, separatorer eller matarslangsystem.

Tekniska data

SIL 9900 funktioner

Tillbehör

Styrningen utformas efter kundens önskemål och förutsättningar

Referens

Åva Gård

Läs mer

Galleri

PDF Broschyr

PDF Broschyr

Ladda ner->