Duräumat Eldriven pump för tuffa förhållanden

Produktspecifikt

Eldriven Gödselpump

Eldriven gödselpump Duräumat

Duräumat flytgödselpump är ett ypperligt val för en helautomatisk anläggning med nivåstyrd omrörning och tömning och för att pumpa längre sträckor.

Pumpen klarar att hantera medier med hög ts-halt tack vare effektiv skruvmatare i kombination med stor inloppsöppning.
Utmärkt ämnad för flytgödsel från exempelvis köttdjur.
Köttdjursgödsel med mycket foderspill och lite vätska kräver en pump med effektiv skruvmatning.

Pumpens höga verkningsgrad gör det möjligt att välja mindre el-motor med lägre installerad effekt utan att göra avkall på pumpens prestanda.

För många gårdar är detta välkommet.
Mindre elmotor gör att el-nätet får lägre belastning.

Pumpens konstruktion gör den mycket driftsäker.
Pumpaxeln är lagrad i koniska rullager som löper i olja.
Mekanisk plantätning hindrar vätska att tränga in till lagren.
Vertikal flytgödselpump med hög verkningsgrad för pumpning av flytgödsel och substrat till biogasanläggning.
Pumpen klarar att hantera medier med hög ts-halt tack vare effektiv skruvmatare i kombination med stor inloppsöppning.

PDF

Pdf Duräumat