Urinpumpar och lakvattenpumpar

Urinpumpar för tuffa förhållanden där det förekommer slam, träck och hackad halm med unik skärande funktioner, gjorda i gjutjärn, och för pumpning av grundvatten, avloppsvatten, urin, lakvatten, pressvatten, länspumpning.

Pumparna är gjorda för urin,- avloppsvatten från en mjölkningsrobot eller mjölkgropen, eller som press och lakvattenpump där det medföljer halm eller silage
Konstruerade som en dränkbar flytgödselpump.

Finns i olika storlekar beroende på användningsområde och behov.
Faggiolati Reservdelar

Liten behändig dränkbar pump med höga prestanda
Den lilla effektiva urinpumpen för pumpning av grundvatten, urin eller andra vätskor som innehåller slam eller partiklar.
Tuffa förhållanden där det förekommer slam, träck och hackad halm och för pumpning av grundvatten, avloppsvatten, urin, lakvatten, pressvatten, länspumpning.
Urinpump G272 Virvelhjulspump med enfasmotor och vippa
Virvelhjulspump för pumpning av urin och gödselvatten och lakvatten med grova, fasta ibland slitande föroreningar.
G272 Agro Astimacs bästsäljare – unik skärande funktion
AGRO är en unik urinpump utvecklad av Astimac för att klara de tuffa förhållanden och utmaningar som lantbruket står inför när det kommer till bla smutsigt vatten och urin med rester av foder strö halm ensilage.
Faggiolati - leverantör av urinpumpar och omrörare för smutsigt vatten
Faggiolati – leverantör av pumpar och omrörare för smutsigt vatten