Individuella lösningar

Berätta för oss om Dina förutsättningar – Vi ger dig din lösning!

Automatiserad gödselhantering

Urin/dagvatten från gödselplatta

Urinpump AGRO i urinbrunn / dagvattenbrunn

Skräddarsydd lösning!

pumpa långt- vi hittar din lösning!

Helhetslösning med gödselpump, omrörare, rör och styrning. Plug and play med nivågivare i pumpbrunnen helautomatiskt och töms utan uppsyn eller övrigt arbete.
Lakvatten som innehåller strö och silagerester från fastgödselplatta pumpas vidare med skärande AGRO G272 Urinpump.
Astimac är pumpspecialister, vi har skapat individuella kostnads och tidseffektiva lösningar för just ditt lantbruk i över 35 år! Kompetens, erfarenhet och kvalitet utgör våra hörnstenar!
Ett effektivt pumpsystem gör dig mindre beroende av vädret, minskar markpackningen, minskar transportkostnader.
Effektivisera – ring oss idag!