Individuella lösningar

Här finner du olika lösningar som Astimac har utvecklat utefter kundens önskningar, förutsättningar och behov.
Lösningar med automatiserat styrsystem för pumpning och omrörning, eller pumpning omrörning och separator i ett system.

Tanken är att ge dig som kund en inblick i de möjligheter vi erbjuder när du handlar våra produkter.
Vi samarbetar med flertalet avancerade programutvecklare och pumptillverkare för att skapa de bästa förutsättningarna för just din gård.
Alla anläggningar skiljer sig, allt från rutiner till djurantal till miljöaspekter mm det blir en “skräddarsydd” lösning för varje kund.

Berätta för oss om Dina förutsättningar – Vi ger dig din lösning!

Helhetslösning med gödselpump, omrörare, rör och styrning. Start och stop av omröraren och gödselpumpen regleras av nivån i pumpbrunnen helautomatiskt och töms utan uppsyn eller övrigt arbete.

Traktordriven gödselomörare Z6 levererad av Astimac till både pumpbrunn på 2000 m3 samt till sin lagun 12 000 m3.


G272 Agro urinpump med skärande funktion
Kontaktormotorskydd med reglage för manuell
och automatisk pumpning

Pump-urinpump med skärande funktion för dagvatten