Gödselpumpar

Gödselpumpar för både långa och korta avstånd.
Astimac jobbar med marknadens högsta kvalitet och prestanda, allt för att vi på bästa och hållbara sätt möta dina och lantbrukets behov och utmaningar in i framtiden. Det är gödselpumpar som funkar!

Vertikal Gödselpump för eldrift, Eisele

Vertikal gödselpump märket Eisele med full kapacitet och driftsäkerhet
– Effektiv skär- rivanordning
– Omrörning & Pumpning
– För 2 – 6 m djupa pumpbrunnar
gödselbehållare
Läs mer

Vertikal gödselpump för traktordrift, Eisele

Eisele gödselpump som är tillverkad för att klara tunga och krävande omständigheter med speciellt mycket tillsatser med vinkelväxel för traktordrift 540 – 630 rpm
– För tung pumpning med extra mycket tillsatser
– Effekt 35- 75 kW- Q max -10 000 l/m
Läs mer

Eldriven Vertikalpump För långa sträckor 
Vertikal flytgödselpump från Duräumat med hög verkningsgrad för pumpning av
flytgödsel och substrat till biogasanläggning.
Pumpen klarar att hantera medier med hög ts-halt tack vare effektiv skruvmatare i kombination med stor inloppsöppning.
-Pumpar långa distanser
Läs mer

Dränkbara gödselpumpar eldriven
– För tung pumpning med extra mycket tillsatser
grovfoderrester strö halm spån mm.
– Heltäckande brun
– Driftsäker under besvärliga förhållande
– Pumpen finns i 6 olika motorstorlekar
– Pumpar långt
Läs mer

Vidare till Reservdelar