Dränkbar eldriven mixer

Produktspecifikt

GM18B1TBld-omrörning-under-spalt
Med GM mixers skapar du omrörning i små utrymmen där det annars är svårt att
komma åt.
Tillverkad för att skapa omrörning av gödsel, drank, vassle, avloppsvatten och flytgödsel under spalt och i bassänger under spaltgolvet.
Ibland funkar det inte som man önskat och det uppstår svårigheter att få ut gödseln från bassängen.
Vätskan rinner över tröskeln och träcken som snabbt bildar svämtäcke stannar kvar.
Svämtäcket under spalten avger stora mängder ammoniak och råttorna finner snabbt också en fristad vid mjölkningsroboten
Motorn ligger helt avtätad mot omgivande medium.
Axeln är försedd med dubbla tätningar och mellanliggande olja.
Den yttre tätningen närmast propellern har tätningsytor SiC/SiC

Tekniska data

InfobladGM18-19

GM 18 Med hållare som monteras med gänganslutning på ett 2” stålrör

Tillbehör

Hållare som monteras med gänganslutning på ett 2” stålrör

Referens

Uppdateras inom kort..

Galleri

PDF

PDF Broschyr