GM19 mixer

Med GM 18 och 19 mixers skapar du omrörning i små utrymmen där det annars är svårt att komma åt.
Tillverkad för att skapa omrörning av gödsel, drank, vassle, avloppsvatten och flytgödsel under spalt och i bassänger under spaltgolvet.

Motorn ligger helt avtätad mot omgivande medium.
Axeln är försedd med dubbla tätningar och mellanliggande olja.
Den yttre tätningen närmast propellern har tätningsytor SiC/SiC