Ta genvägen istället för senvägen-
Pumpa Gödseln!

Att istället för att köra med traktor och gödseltunna, pumpa gödseln kortaste sträckan ligger oss varmt om hjärtat.
Genom att vi har vidareutvecklat produkter, metoder och
teknik för pumptransport av flytgödsel kan du som
lantbrukare spara både tid, pengar och miljö.
Flera gårdar i Sverige har tjänat in investeringen redan
första året bara i transportkostnader.
I takt med att djurbesättningar blir större, ökar transportavstånden
för foder och flytgödsel

Därmed rakar
också transportkostnaderna snabbt i höjden.
Samtidigt ökar kraven på hållbart jordbruk för bland
annat reducering av koldioxidutsläpp och mindre markpackning.
Behoven av optimalt utnyttjande av kvävet
ökar, liksom behovet till spridning vid optimal tidpunkt.
Lösningen är att rätt utnyttja modern pumpteknik.
Det spar tid, pengar och miljö samtidigt som du skapar
bättre hygien på och kring gården.
2 km utlagd slang för pumpning
Idag går det att pumpa flytgödsel upp till 3 km i rörledningar
ut till spridningsområdet istället för att använda
långa och allt dyrare traktortransporter med tankvagn.
När du utvecklar, bygger nytt eller förändrar befintligt
system med pumpning är det rätt tillfälle att bygga
in de stora besparingar som pumptransporter av flytgödsel
ger. Då uppnår du också flera av de långsiktiga effekter
som eftersträvas inom dagens jordbruk.
Gödselpumpar för att pumpa gödsel
Matarslangsystem

Vi tror på svenskt lantbruk!

När jag för mer än 30 år sedan började jobba med pumpteknik
för lantbruk, hade flytgödseltekniken på allvar
börjat slå igenom i Sverige.
Jag blev fascinerad av kretsloppstanken och möjligheterna
att med modern teknik sprida det guld som finns i
stallgödsel.
Jag lärde mig snabbt att det inte bara handlar om
bästa tänkbara pump till lägsta möjliga pris.
Modern pumpteknik öppnade ju upp för helt nya
möjligheter att transportera och sprida stallgödsel. Att
utveckla den tekniken blev vår inriktning och mission
när jag startade företaget Astimac.
Varje pumpinstallation för flytgödsel är på något sätt
unik. Varje gård måste ta hänsyn till sina speciella förutsättningar,
sina problem och sina möjligheter. Det
bekräftas av att vi nästan alltid, tillsammans med våra
kunder, hittar oväntade lösningar för en bättre, miljövänligare
och mer kostnadseffektiv gödselhantering.
Det har lett till att vi idag är en ledande leverantör av
både egna och andras produkter inom pumpteknik för
lantbruk. Stort som smått.
Hans-Gösta Jönsson, vd