Vi har många förfrågningar på pumpar och omrörare för gödselbrunnar just nu.
Det är fantastiskt kul!
Vi är specialiserade på just beräkning och kalkylering av pumpar, pumpledningar SUMA Z6 omrörare i pumpbrunn- svämtäcket till flytgödselomrörning placering och planering för omrörningen, som inte alltid är helt självklart.
Placering och genomtänk ide om hur pumpen ska användas är viktigt, detta kan vara avgörande för att maximera pumpen och omrörarens beräknade kapacitet i anläggningen.
Lika viktigt som vilken pump och omrörare som är optimal för ändamålet är ledningarna.
Vi rekommenderar alltid att man använder tryckrör för pumpning av gödsel.
Tryckrören är avsedda för höga tryck som skapas när det ska pumpas såväl korta

som långa sträckor.
När du ringer till oss kommer vi att fråga exempelvis, hur mycket djur du har, vad du fodrar med -kort eller långhalmigt strå, vad står djuren på för strö, vad för typ av nackbom har foderbordet- detta spelar roll i hur mycket foder som eventuellt dras ut i gödselrännan, osv. Allt detta har stor betydelse i hur mycket pumpen skall gå, om det behövs en omrörare för hjälpa till med sönderdelningen till flytgödsel etc.

Vi har prestanda och dokumentation på alla våra produkter, just för att vi tar på störta allvar att Du som kund ska få den mest effektiva och lönsamma lösningen för din investering.

Men därför är det även viktigt att man bär i åtanke om någonting skulle ha förändrats i förutsättningarna på gården, kanske har du utökat antalet djur, bytt foder eller strö, eller avståndet har förändrats till samlingsbehållaren, eller andra åtgärder som kan ändra förutsättningen för pumpens funktion och optimering.
Ofta är det inte stora justering eller förändringar som behöver göras, men det kan vara väl värt den tidsinvesteringen från början.

Vi önskar dig varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med Vänliga Hälsningar
Vi på Astimac