Suma Z4 traktordriven gödselomrörare

Astimacs Traktordrivna Omrörare är konstruerad för effektiv och snabb sönderdelning och homogenisering av flytgödsel.
Högeffektiv propeller som utvecklar högt flöde skjuter mediet ifrån sig med stor kraft.
Tornstativet tillgängligt som tillval