Produktspecifikt

Z4 redigerad bild

Suma Z4 kännetecknas av användarvänlighet, tyst drift och hög omrörningseffekt.
Våra traktordrivna omrörare är konstruerad för effektiv och snabb sönderdelning och homogenisering av flytgödsel.
Högeffektiv propeller som utvecklar högt flöde skjuter mediet ifrån sig med stor kraft.
Dragkraften som propellern utvecklar överförs till stomrör och trepunktsram. Omröraren är gjord för 1000 RPM.
För maximal kapacitet med given effekt är propellerns utformning utslagsgivande och det handlar om att sätta så stor volym i rörelse som möjligt med minsta möjliga mängd tillfört drivmedel.

Tekniska data

Tekniska data traktordrivna
All kraft framåt tas effektivt upp av lagringen och överförs till traktorns trepunktsupphängning.
Omröraren arbetar lugnt och vibrationsfritt.
Koniska rullager tar upp dragkraften som mixern utvecklar i drift.
Lagren löper i oljebad.
Stomröret är tillverkat av kraftigt stålrör 121 mm diam och varmgalvaniserat.

Tillbehör

-Högstativ (tornstativ film)
-Stomrör 6 eller 7 m långt
-Som tillval finns mekanisk plantätning GLRD.
(Rekommenderas vid intensiv användning , såsom maskinstationsverksamhet. (standard på Z6) )

Galleri

PDF Broschyr