Avloppsvatten i kretslopp

På Nedersta Gård i Haninge kommun driver Janne Klasson och kommunen ett försök att ta tillvara på avloppsvattnet för att senare kunna sprida detta.
Bilderna visar presentationen av detta nya spännande projekt på Nedersta Gård i Västerhaninge.
Är du intresserad av mer information ring oss gärna
Sidan kommer att uppdateras inom kort med mer information..
presentation-nedersta-gard presentation-nedersta-gard-19-oktober  presentation-nedersta-gard-19-oktober3