Hans Gösta Jönsson var inbjuden att föreläse om gödselseparering och matarslangsystem på Vallföreningen Upplands Årsmöte den 12 April 2016

Föreläsning ägde rum i Uppsala på Ekologiscentrum Ultuna den 12/4 inför ett 30 tal åhörare.
Det va ett stort intresse kring frågor om analyser, beräkningar och nyttan av separering av gödsel i traditionell och ekoodling samt gödseltransporter och matarslangsystem.

Vi tackar för inbjudan och för de intressanta frågeställningar som dök upp.
Mvh Hans-Gösta J.