Matarslangsystem för snabb och effektiv direktspridning av flytgödsel.

Reducerad markpackning ökar intresset att hitta alternativ till körning med tankvagn och pumptransport i kombination med direktspridning med
matarslangslangsystem gör att spridningen kan komma igång tidigare.

Körning med lättare fordonskombinationer ger mindre markpackning.
Dessutom kan arbetet oftast göras på kortare tid, kostnadseffektivitet !


Fördelar med spridning / direktspridning med matarslang;

•  Utnyttjande av stallgödselns fulla värde.
•  Minskat beroende av årstid och väderlek
•  Väsentligt mindre markskador
•  Lägre dieselförbrukning
•  Tidsbesparande
•  Långsiktigt högre markstatus
•  Bättre avkastning

Läs mer

För bästa användning av näringsinnehållet i gödseln
vid spridning se även våra  Omrörare och Pumpar