Vertikal gödselpump avsedd för beredning av flytgödsel
samt transport till samlingsbehållare som ligger på avstånd från stallar och pumpbrunn.
Flytgödselpumpen finns i fyra olika motorstorlekar eller traktordrift

VM Eldriven

VM ToppmatadTeknisk DataTillbehörReferensGalleriPDF

Toppmatad eldriven gödselpump

VM-32041-vid-nya-försöksstalletVM pumpkurva

Vertikalpump med full kapacitet och driftsäkerhet, avsedd att klara hela behovet
av en fullt fungerande flytgödselberedning och pumpning för omfattande besättningar och behov av kontinuerlig drift
Flytgödselpumpen finns i fyra olika motorstorlekar

– Effektiv skär- rivanordning
– Omrörning & Pumpning
– För 2 – 6 m djupa pumpbrunnar och gödselbehållare
– Ställbart vridbart omrörningsmunstycke
– Flerskovligt kanalhjul
– Pumpar långt
– Finns som el- eller traktordrift
– Finns i fyra olika motorstorlekar

Läs mer
Pump med effektiv skruvmatning.
Pumphjulets inmatningsskruv arbetar i inloppsöppningen mot en skärplatta med stort antal skär- och avrivningkanter.
Inmatarskruvens funktion är i första hand att riva sönder tillsatserna och att hålla inloppsöppningen fri så att vätska kan strömma in i pumphjulet, utan vätska upphör pumpningen.
Tillsatserna i gödseln sönderdelas när dom passerar mellan inmatningsskruven och skärplattan.
Omrörningsmunstyckets riktning är enkelt inställbar upp/ned och i sidled.
Med eller utan ställbar och vridbart omrörningsmunstycke är valfritt.
Ventil för val av omrörning eller utlastning är gjord av gjutjärn och manövreras med en spak.
Ventilen är konstruerad så att gödsel inte står kvar i tryckröret när pumpen stannat.

teknisk-data-VM-VG
Eldrift med motor 11-22 kW och omrörnings-munstycke.
– Skruvmatad
– Ställbart och vridbart omrörningsmunstycke
– Kapacitet: qmax 3600- 6000 l/m
– Material: Gjutjärn
– Vikt: 280 kg
– Pumpning och Omrörning
– Skärplatta med skär och rivkanter
Alla Flytgödselpumpar går att beställas med eller utan omrörningsmunstycke.

– Ställbart och vridbart omrörningsmunstycke
Flytgödselpumpen finns i fyra olika motorstorlekar samt kan beställas med olika storlek på pumphjul beroende på omständigheter

VG Traktordriven

Toppmatad traktordriven gödselpump Teknisk DataTillbehörReferensGalleriPDF

Toppmatad traktordriven gödselpump

VG gödselpumpVG pumpkurva

 

 

 

 

 

 

En gödselpump som är tillverkad för att klara tunga och krävande omständigheter med speciellt mycket tillsatser med vinkelväxel för traktordrift 540 – 630 rpm
För tung pumpning med extra mycket tillsatser

– klarar pumpning och omrörning med mycket tillsatser i samlingsbehållare
– Vinkelväxel för traktordrift 540 – 630 RPM
– Effekt 35- 75 kW
– Q max -10 000 l/m
Läs mer
Pump med effektiv skruvmatning.
Pumphjulets inmatningsskruv arbetar i inloppsöppningen mot en skärplatta med stort antal skär- och avrivningkanter.
Inmatarskruvens funktion är i första hand att riva sönder tillsatserna och att hålla inloppsöppningen fri så att vätska kan strömma in i pumphjulet, utan vätska upphör pumpningen.
Tillsatserna i gödseln sönderdelas när dom passerar mellan inmatningsskruven och skärplattan. Med eller utan ställbar och vridbart omrörningsmunstycke är valfritt.
Ventil för val av omrörning eller utlastning är gjord av gjutjärn och manövreras med en spak.
Omrörningsmunstyckets riktning är enkelt inställbar upp/ned och i sidled.
Ventilen är konstruerad så att gödsel inte står kvar i tryckröret när pumpen stannat.
teknisk-data-VM-VG VG pumpkurva
– Ställbart och vridbart omrörningsmunstycke
– Utökad skärare på pumphjulet vid extra tuff gödsel
Kunder

DRP Eldriven Pump

DRP 4000 Eldriven pump för höga tryck - lång ledningarTeknisk DataTillbehörGalleriPDF
DSC_0374  Kapacitetsdiagram för DRP 4000
Vertikal flytgödselpump med hög verkningsgrad för pumpning av flytgödsel och substrat till biogasanläggning.
Pumpen klarar att hantera medier med hög ts-halt tack vare effektiv skruvmatare i kombination med stor inloppsöppning.
Pumpen klarar att hantera medier med hög ts-halt tack vare effektiv skruvmatare i kombination med stor inloppsöppning. Pumpens höga verkningsgrad gör det möjligt att välja mindre el-motor med lägre installerad effekt utan att göra avkall på pumpens prestanda. För många gårdar är detta välkommet. Mindre elmotor gör att el-nätet får lägre belastning.
DRP 4000 flytgödselpump är ett bra val för helautomatisk anläggning med nivåstyrd omrörning och tömning.
Pumpens konstruktion gör den mycket driftsäker.
Pumpaxeln är lagrad i koniska rullager som löper i olja.
Mekanisk plantätning hindrar vätska att tränga in till lagren.
Kapacitetsdiagram för DRP 4000 
/su_tab] Åva Gård
Astimac levererade en gödselpumplösning till Åva gård i början av 2015 med full automation. Åva Gård ligger inom Tyresta nationalpark och nära liggande vattendrag för fiskeodling. Förutsättningarna ställde krav på täta ledningar och problemfri hantering av flytgödseln.
Läs mer..