Produktspecifikt

Astimac SX 1000 distanspump, gödselpump

2 km utlagd slang för pumpning

Pumpa långa sträckor med traktordriven flytgödselpump.
Klarar höga tryck och har renskärande egenskaper
Rensskärande egenskaper som minskar risken att tillsatser stockar sig vid inloppet och i pumphjulet
Hög verkningsgrad ger låg energikostnad
Enkelt underhåll
– Växellåda för traktordrift
– Max 300m3/h
– Hög verkningsgrad – låg energikostnad
– Automatisk evakuering
– För pumpning av flytgödsel och slam med upp till 12% TS,
– Hög kapacitet , max 300 m3/h
Med växellåda för traktordrift
Utförande med växellåda för traktordrift eller direkt från dieselmotorns svänghjul och pedestalutförande för drift med elmotor
Växellådan konstruerad för max effektuttag och kontinuerlig drift
Max 140 m vp (14 bar) manometrisk uppfordringshöjd

Tekniska data

Pumpkurva SX 1000 gödselpump/distanspump

Tillbehör

Slangkopplingar

Referens

Bergs Suggpool
Marås Gård

Galleri

PDF