Spridarramp för matarslangsystem

Matarslangsystem för snabb och effektiv direktspridning av stallgödsel och flytgödsel.
Direktspridning gör dig mindre beroende av väderleken och ”bästa tidpunkten”, din spridningssäsong förlängs och effektiviseras

Välj GS 1000 eller MX 2000 maximal eller något skräddarsytt
GS 1000 är ett grundsystem med 1000 meter slang och släpslangspridare.
MX 2000 Maximal har 2000 meter slang och myllare.

Båda anläggningarna kan skräddarsys till ett system som passar olika behov.
Hög kapacitet 100 – 200 m3 per timme beroende på slangdimension och slanglängd.
Slanglängd 1 – 3 kilometer.
Klarar spridning i backar och sidolut.
Minimal jordpackning.

• För ett effektivt matarslangsystem kan man välja olika typer av spridare, såsom bredspridare, ram med olika arbetsbredd utrustad fördelare och släpslangar eller myllare för grund eller djup mylling med arbetsbredd från 3 till 8m vid spridning av gödsel.
• Compaxrampen är mycket kompakt i transportläge ligger den helt infälld bakom traktorn. Bredden är då endast 3 m.
• Rampen är byggd för att även kunna monteras på en tankvagn.
• Direktspridningsramp med myllare
• Astimac 27 spridningsramp med myllare 9 m arbetsbredd

Släpslangspridaren monteras i traktorns trepunkt, flexibelt och effektivt.
Matarslangsystemet förenklar gödselspridningen över stora arealer och det är möjligt att sprida upp till 200 m3 per timme med 3 km utlagd slang.

• Astimac Gödselmyllare finns med arbetsbredder från 4 till 8 meter.
• Buren, delburen eller bogserad.
• Klarar hård och stenig jord.
• Skivbill med 60 cm diameter 30 cm radavstånd.
• Varje skiva kan vid behov belastas med upp till 400 kg.

Skivbillen skapar en 2 – 3 cm smal och 8 -12 cm djup fåra med tillräcklig volym att rymma den tillförda mängden gödsel.
Gödseln placeras i rotzonen där växtnäringen snabbt blir tillgänglig. Ammoniakavdunstningen reduceras.
Risken för nedsmutsning av grödan minskar

kontakta oss för mer info