Mixer under spalt

Produktspecifikt

GM-19500px

Med en GM mixer hålls blandningen under spalten homogen och ger förutsättningarna för en fungerande anläggning.
Ibland anläggs en bassäng under spalten i samlingsfållan för uppsamling av gödsel och spolvatten. En tröskel hindrar att vätskan snabbt rinner undan och det blir stående och sedimenterar.
Tillförs tillräcklig omrörning kan flytgödseln lättare pumpas eller flyta undan.
Motorn ligger helt avtätad mot omgivande medium.
Axeln är försedd med dubbla tätningar och mellanliggande olja.
Den yttre tätningen närmast propellern har tätningsytor SiC/SiC

Tekniska data

Ritningsbild-GM19

Bld-omrörning-under-spalt
InfobladGM18-19

 

Tillbehör

Glidsko för 60 x 60 mm fyrkantrör

Galleri

PDF

PDF Broschyr