AT minibild

AT dränkbar flytgödselpump är ämnad för pumpning och omrörning när brunnslocket är heltäckande eller som mindre alternativ till de vertikala pumparna.
Bereder och pumpar flytgödsel som innehåller tillsatser såsom grovfoderrester, ströhalm, spån mm.
Det är en driftsäker pump under besvärliga förhållanden.
At flytgödselpump kan beställas i olika utföranden
– liggande på botten av pumpbrunn- höjs och sänks med kätting el liknande (se bild nedan)
– monterad på gejderrör eller kopplingsfot (se bild nedan)
– monterad med hjul, används för MPG-behållare – eller andra laguner

Finns i storlekar från 5,5 kw till 22 kw axeleffekt och med kapacitet från 3000 – 5000 l/min vid 10 mvp uppfordringshöjd.