Optimix omrörare

Produktspecifikt

Suma optimix_Mall 870x500

Optimix 3G gödselomrörare med 25 kw motor för kostnadseffektiv och mindre arbetskrävande omrörning.
Effektivare omrörning och lägre energiförbrukning.
Optimix 3G dränkbar propelleromrörare med 25 kW motor är marknadens kraftfullaste dränkbara gödselomrörare med trebladig propeller optimerad för arbete i flytgödsel, i biogas rötkammare och i rötrestlager.
För medier med ts-halt upp till 10 %.
Klarar under normala förhållanden omrörning och blandning i en ca 3000 kbm stor flytgödsel behållare och ersätter två dränkbara 15 kw omrörare.
1450 rpm elmotor
Elmotorer i detta varvtalsområde har hög verkningsgrad och drar lite ström, 48 A
Trebladig propeller, 700 mm diam, stor stigning och lågt varvtal, 270 rpm, en kombination som ger stor dragkraft och som når långt
Optimix G3 är konstruerad för kontinuerlig drift (S1) 25 kw effekt(intermittent 28 kw).

Tekniska data

tekniska-data

Tillbehör

– Glidskon är integrerad och försedd med 4 av-bärarrullar och avsedd för ett gejdrör av fyrkantprofil 150 x 150 mm.
– Rostfria bultar.
– Arbetsplattform finns som extrautrustning

Galleri

PDF Broschyr

PDF Broschyr